Objašnjenja pravila i spornih situacija

Visestruka zamjena igrača

Hoće li pravilo 5 zamjena postati trajno?