Lopta

2. Lopta

Pravilo broj dva govori kakve lopte moraju biti, njenom opsegu, masi i tlaku. Saznati ćemo i kako se za vrijeme utakmice postupa sa neispravnim i dodatnim loptama.

1. Svojstva i mjere

Lopte moraju biti:

  • okrugle
  • izrađene od prikladnih materijala
  • opsega između 68 i 70 cm
  • mase između 410 i 450 g
  • pritiska 0,6-1,1 atmosfera na razini mora

Lopte koje se koriste u utakmicama službenih natjecanja u nadležnosti Fife ili konfederacija moraju nositi jednu od 3 certifikata/oznaka:

  • FIFA Quality PRO
  • FIFA Quality
  • IMS – International match standard

Natjecanja nacionalnih saveza mogu zahtijevati upotrebu lopti s jednom od ovih oznaka

2. Zamjena neispravne lopte

Ako lopta postane neispravna, sudac će zaustaviti igru, zamijeniti loptu, te nastaviti igru spuštanjem ispravne lopte na mjestu gdje je prvotna lopta postala neispravna.

Ako lopta postane neispravna pri početnom udarcu, udarcu s vrata, slobodnom udarcu, kaznenom udarcu ili ubacivanju, udarac će biti ponovo izveden

Ako lopta postane neispravna tijekom kaznenog udarca ili jedanaesterca dok se kreće prema naprijed i prije nego što dodirne igrača, stupove vrata ili gredu, udarac će se ponoviti.

Lopta se smije zamijeniti samo uz sučevo odobrenje.

3. Dodatne lopte

Dodatne lopte koje odgovaraju ovom pravilu mogu biti smještene uz teren za igru i njihove upotreba je pod nadzorom suca.