Nogometni sudac

5. Sudac

U ovom pravilu doznati ćemo više o nogometnim sucima, njihovim ovlastima, odlukama, pravima i dužnostima, opremi, znakovima i odgovornostima.

1. Ovlasti suca

Svaku utakmicu nadzire sudac, koji ima puno ovlasti provoditi Pravila nogometne igre vezana za utakmicu.

2. Odluke suca

Sudac će donijeti najbolje moguće odluke u skladu sa svojim mogućnostima, poštujući Pravila nogometne igre i u duhu igre, te će odluke biti utemeljene na mišljenju suca, koji ima slobodu preuzeti odgovarajuće mjere u okviru Pravila nogometne igre.

Odluke suca o činjenicama vezanim uz igru, uključujući i odluku o postizanju pogotka, te konačnom ishodu utakmice, konačne su. Odluke sudaca, kao i svih drugih članova sudačkog tima, uvijek se moraju poštovati.

Nogometni sudac ne može promijeniti svoju odluku ako shvati da nije ispravna ili prema upozorenju drugog člana sudačkog tima, ako je igra po zaustavljanju nastavljena, ili ako je sudac označio kraj prvog ili drugog poluvremena, produžetka ili prekinuo utakmicu.

Ako je sudac onemogućen voditi utakmicu, igra se može nastaviti pod nadzorom drugih članova sudačkog tima, sve dok lopta ne izađe iz igre.

3. Prava i dužnosti

Nogometni sudac:
 • provodi Pravila nogometne igre
 • nadzire utakmicu u suradnji s ostalim članovima sudačkog tima
 • mjeri vrijeme, vodi bilješke o utakmici i podnosi nadležnim tijelima izvješće o utakmici, koje uključuje i podatke o disciplinskim mjerama, te svim ostalim incidentima koji se dogodili prije, tijekom ili poslije utakmice
 • nadzire i/ ili označava nastavak igre po zaustavljanju igre
Prednost

Sudac dopušta nastavak igre kada se dogodi prekršaj, a momčad koja ga nije skrivila ima korist od puštanja prednosti, te sudac sankcionira prekršaj ako se očekivana prednost ne ostvari u tom trenutku ili unutar nekoliko sekundi.

Disciplinske mjere
 • kada se istovremeno dogodi više prekršaja, sudac kažnjava teži prekršaj u smislu sankcioniranja, nastavka igre, fizičke oštrine ili taktičkog utjecaja
 • poduzima disciplinske mjere protiv igrača koji su počinili prekršaje za opomenu i isključenje
 • ima pravo poduzeti disciplinske mjere od trenutka kada uđe na teren za igru radi pregleda terena prije utakmice do napuštanja terena za igru po završetku utakmice (uključujući i jedanaesterce). Ako igrač počini prekršaj za isključenje prije ulaska u teren za igru na početku utakmice, sudac ima pravo zabraniti igraču sudjelovanje u utakmici. Bilo kakav drugi oblik nesportskog ponašanja, sudac će prijaviti
 • ima pravo pokazati žute i crvene kartone, te ako propozicije natjecanja dopuštaju, privremeno isključiti igrača od ulaska na teren za igru na početku utakmice, pa sve dok utakmica ne završi, uključujući i stanku između poluvremena, produžetke i jedanaesterce.
 • poduzima mjere protiv službenih osoba koje se ne ponašaju na odgovoran način i smije ih udaljiti sa terena za igru i neposrednog okruženja. član liječničke službe koji počini prekršaj za isključenje, može ostati ako momčadi nije raspoloživ niti jedan drugi član liječničke službe, te može djelovati ukoliko igrač zatreba liječničku pomoć.
 • djeluje prema savjetima ostalih članova sudačkog tima o incidentima koje nije vidio.
Ozljede
 • ako je igrač samo lakše ozlijeđen, dopušta nastavak igre dok lopta ne izađe iz igre
 • zaustavlja igru ako je igrač teže ozlijeđen, te osigurava da taj igrač bude iznesen s terena za igru. Ozlijeđenom igraču ne smije biti pružena pomoć u terenu za igru i smije se vratiti tek po nastavku igre. Ako je lopta u igri, igrač se mora vratiti preko uzdužne crte, ali ako je lopta izvan igre, može se vratiti preko bilo koje granične crte. Izuzetak od zahtjeva za napuštanjem terena za igru su ozljede vratara, sudar vratara i igrača koji zahtjeva neodgodivi liječnički pregled, teška ozljeda, ozljeda igrača kao posljedica fizičkog prekršaja zbog kojeg je počinitelj opomenut ili isključen (pod uvjetom da igraču bude brzo pružena pomoć)
 • slučaju krvarenja (igrač se može vratiti nakon sučevog znaka, sudac mora provjeriti da je krvarenje zaustavljeno i da krvi nema na opremi)
 • ako je sudac dopustio liječnicima i nositeljima ulazak na teren za igru, igrač mora napustiti teren za igru, ako mora bit opomenut, opomena mu se pokazuje prije napuštanja terena
 • ako igra nije bila zaustavljena iz drugog razloga ili ako ozljeda nije posljedica prekršaja, igra se nastavlja spuštanjem lopte
Vanjski utjecaji

Nogometni sudac će zaustaviti igru, te trajno ili privremeno prekinuti utakmicu u slučaju bilo kakvog kršenja Pravila nogometne igre vanjskim utjecajima, kao što su

 • nedostatno osvjetljenje
 • bacanja predmeta iz gledališta koji pogađa člana sudačkog tima, igrača ili službenu osobu; nogometni sudac ovisno o procijeni situacije odlučuje da li se utakmica može nastaviti, ukoliko ne može, trajno prekida utakmicu
 • ometanje igre iz gledališta zviždaljkom, igra se zaustavlja i nastavlja spuštanjem lopte
 • ulazak u teren za igru dodatne lopte, drugog predmeta ili životinje, te sudac zaustavlja igru samo ako ometa igru, osim ako lopta ide u vrata i vanjski utjecaj ne omogućava obrambenog igrača da igra loptom. Pogodak se priznaje ako lopta uđe u vrata, čak ako je i postojao kontakt s loptom, osim ako lopta uđe u vrata suparničke momčadi. Nastavak igre se dopušta ako navedeno ne ometa igru, te osigurava  uklanjanje navedenog u prvoj slijedećoj prilici.
 • sudac neće dopustiti neovlaštenim osobama ulazak u teren za igru

4. Oprema suca

Obvezna oprema suca:

 • zviždaljka
 • sat
 • crveni i žuti karton
 • pribor za vođenje bilješki

Ostala oprema:

 • Oprema za komunikaciju s drugim članovima sudačkog tima, zastavice sa zvučnim i vibrirajućim znakom, slušalice i slično
 • Opremu za praćenje tjelesne spreme

Sucima i ostalim članovima sudačkog tima zabranjeno je nošenje nakita ili bilo koje druge elektroničke opreme.

5. Znakovi suca

 • Neizravni slobodni udarac – sudac daje znak zviždaljkom i diže ruku okomito iznad glave
 • Izravni slobodni udarac – sudac daje znak zviždaljkom i podiže ruku vodoravno pokazujući za koju momčad je dosuđen izravni slobodni udarac
 • Prednost – sudac podiže jednu ili dvije ruke vodoravno u smjeru akcije
 • Kazneni udarac – sudac daje znak zviždaljkom i rukom pokazuje prema oznaci za izvođenje kaznenog udarca
 • Udarac iz kuta – sudac pokazuje rukom prema kutnoj zastavici
 • Udarac s vrata – sudac pokazuje rukom prema vratarevom prostoru
 • Crveni i žuti karton – sudac podiže karton visoko iznad glave u smjeru kažnjenog igrača, na način da se jasno vidi koji igrač je opomenut ili isključen

6. Odgovornost sudačkog tima

Nogometni sudac ili bilo koji drugi član sudačkog tima nije odgovoran za bilo kakvu ozljedu igrača, službene osobe ili gledatelja, imovinsku štetu, gubitak bilo kojeg kluba, pojedinca, kluba, tvrtke, saveza ili drugog tijela.

Nogometni sudac ima pravo odlučiti da:

 • stanje terena za igru ili vremenski uvjeti ne omogućuju održavanje utakmice
 • o prekidu utakmice iz bilo kojeg razloga
 • o prikladnosti opreme tereta i lopti koja se koristi tijekom utakmice
 • o zaustavljanju ili nastavku igre kako bi se omogućilo da se ozlijeđeni igrač iznese izvan terena za igru kako bi mu se pružila pomoć
 • da dopusti ili zabrani nošenje određene opreme ili odjeće
 • da dopusti ili zabrani bilo kojoj osobi (uključujući službene osobe, djelatnike stadiona, pripadnike službe sigurnosti fotografe i sl.) boravak u blizini terena za igru, tamo gdje ima odgovarajuće ovlasti
 • bilo koju drugu odluku donijeti u skladu s Pravilima nogometne igre usklađenu s vlastitim dužnostima unutar pravila Fife, konfederacije, nacionalnog saveza ili propozicijama natjecanja prema kojima se utakmica igra