Prekršaj zaleđa unutar vlastite polovice terena

Prekršaj zaleđa unutar vlastite polovice terena

Pravilo broj 11 koje nam govori o zaleđu, iz različitih je razloga jedno od najtežih pravila kako za navijače, tako i za nogometne suce. Navijačima je teško shvatiti o čemu se uopće radi i kada je potrebno dosuditi prekršaj zbog zaleđa. Sucima je teško pravilno vidjeti kada je igrač ostao u poziciji zaleđa, ponajprije zbog brzine kojom se događanja zbivaju na terenu.

Što je zapravo zaleđe?

Pravila nogometne igre kažu da biti u zaleđu samo po sebi ne predstavlja prekršaj. Igrač se nalazi u poziciji zaleđa kada se:

  • bilo koji dio njegove glave, trupa ili noge nalazi na suparničkoj polovici (izuzevši središnju crtu)
  • bilo koji dio njegove glave, trupa ili noge nalazi bliže suparničkoj poprečnoj crti od lopte i pretposljednjeg igrača

Zaleđe je kažnjivo, pojednostavljeno rečeno, kada igrač utječe na igru (igra loptom ili ima namjeru igrati loptom), utječe na suparničkog igrača (ometa suparničkog igrača da ne može doći do lopte) ili stječe prednost iz svojeg položaja (igrač je nalazi u trenutku upućivanja lopte u poziciji zaleđa, a lopta do njega je došla tako da se slučajno odbila od vratara, nekog drugog igrača, vratnice ili člana sudačkog tima).

Prekršaj zaleđa unutar vlastite polovice terena
Položaj zaleđa

Kao što se vidi na fotografiji, igrač u plavom dresu je u poziciji zaleđa jer se nalazi bliže suparničkim vratima od pretposljednjeg igrača, odnosno u ovom slučaju od dvojice pretposljednjih igrača (vratar je posljednji). Ukoliko igra loptom ili omete suparničkog igrača u igranju loptom, počinio je prekršaj zaleđa. Ukoliko propusti loptu te jasno pokaže kako nema namjeru igrati loptom, odnosno utjecati na igru i igrače, nije počinio prekršaj i sudac će dopustiti da se igra nastavi.

Zaleđa nema kod udarca s vrata, ubacivanja (outa) i udarca iz kuta, što znači da u tim situacijama napadač smije biti bliže vratima od pretposljednjeg igrača obrane.

Za razumijevanje kažnjivog zaleđa (prekršaja) važno je naglasiti kako lopta mora biti upućena prema naprijed, igrač se u trenutku upućivanja lopte mora nalaziti ispred igrane lopte i mora biti na suparničkoj polovici terena. Znači, ukoliko dvojica igrača idu sami prema suparničkom vrataru, prilikom međusobnog dodavanja moraju obratiti pažnju da igrač kojem se dodaje lopta bude iza igrane lopte ili da lopta bude upućena prema nazad.

Kada je prekršaj počinjen, sudac dosuđuje neizravni slobodni udarac na mjestu gdje se prekršaj dogodio, čak i kada je to mjesto unutar igračeve vlastite polovice terena za igru.

Prekršaj unutar vlastite polovice terena

Sada si vjerojatno postavljate pitanje, kako je moguće da igrač počini prekršaj unutar vlastite polovice, ako mora biti na suparničkoj polovici terena da bi se nalazio u zaleđu.  Odgovor je vrlo jednostavan, izmjenama Pravila od prije nekoliko godina prekršaj više nije na mjestu gdje se igrač nalazio u trenutku upućivanja lopte, već tamo na mjestu gdje se uključio u aktivnu igru ili utjecao na igru. Dakle, za lakše objašnjenje pogledajte slijedeću sliku.

Prekršaj zaleđa u vlastitoj polovici terena za igu
Prekršaj zaleđa na vlastitoj polovici

Na slici vidimo da žuti igrač (s crnim obrubom) dodaje loptu ispred sebe. Njegov suigrač (s crvenim obrubom) u trenutku upućivanja lopte nalazi se u poziciji zaleđa. Vraća se na svoju polovicu, dodiruje loptu i tada sudac dosuđuje neizravni slobodni udarac zbog kažnjivog zaleđa unutar vlastite polovice igrališta.

Ukoliko igrač izlazi iz pozicije zaleđa ili stoji u njemu, a nalazi se na putu suparničkom igrači u ometa njegovo kretanje prema lopti počinio je prekršaj zaleđa jer na taj način ometa suparnika da dođe do lopte ili da se upusti u borbu za loptu. Ukoliko igrač koji je u zaleđu namjerno ulazi u putanju suparnika i ometa njegov napredak, kazniti će se prema Pravilu 12., neizravnim slobodnim udarcem za suparnički momčad.

U situaciji kada igrač koji se nalazio u poziciji zaleđa, krene prema lopti s namjerom odigravanja lopte, ali je zaustavljen prekršajem prije nego što se upustio u borbu za loptu sa suparnikom dosuditi će se prekršaj jer se dogodio prije nego prekršaj zaleđa. Ukoliko se prekršaj dogodi nakon što se upustio u borbu za loptu ili nakon što je igrao loptom, dosuditi će se prekršaj zaleđa.