Prekršaj u nogometu

Pravilo 12 – Prekršaji i nesportsko ponašanje

Izravni i neizravni slobodni udarci te kazneni udarci mogu biti dosuđeni samo zbog prekršaja počinjenih dok je lopta u igri.

Pravilo broj 12 – “Prekršaji i nesportsko ponašanje” uređeno je u skladu s Pravilima nogometne igre 2021./22.

1. Izravni slobodni udarac

Izravni slobodni udarac dosuđuje se u korist suparničke momčadi ako igrač počini bilo koji od slijedećih prekršaja, na način koji sudac smatra neopreznim, preoštrim ili koji uključuje prekomjernu silu:

 • nasrne na suparnika
 • skoči na suparnika
 • udari ili pokuša nogom udariti suparnika
 • odgurne suparnika
 • udari ili pokuša udariti suparnika rukom ili glavom
 • starta na suparnika ili se upusti u borbu za loptu na nedozvoljen način
 • podmetne ili pokuša podmetnuti nogu suparničkom igraču

Ako je pri prekršaju došlo do kontakta, prekršaj će biti kažnjen izravnim slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem.

Neoprezan je način kada igrač pokaže manjak pažnje ili obzira u borbi za loptu ili kada djeluje bez predostrožnosti. Nije potrebna disciplinska mjera.

Preoštar je način kada igrač djeluje zanemarujući moguću opasnost ili posljedice za suparnika te mora bit opomenut.

Upotreba prekomjerne sile označava trenutak kada igrač prekorači nužnu upotrebu sile i/ili ugrozi sigurnost suparnika te mora biti isključen.

Izravni slobodni udarac dosuđuje se kada igrač počini jedan od slijedećih prekršaja:

 • prekršaja igranja rukom (izuzev vratara unutar vlastitog kaznenog prostora)
 • drži suparnika
 • kontaktom ometa suparnika
 • ugrize ili pljune na nekoga tko je naveden u zapisniku o utakmici ili na člana sudačkog tima
 • baci predmet na loptu, suparnika ili člana sudačkog tima, ili dira loptu držanim predmetom

Potrebno je također provjeriti prekršaje u Pravilu 3

Igranje rukom

Za potrebe procjene prekršaja igranja rukom, gornja granica ruke poravnata je s donjim dijelom pazuha. Ne predstavlja svaki dodir igračeve ruke i lopte prekršaj.

Prekršaj je kada igrač:

 • namjerno rukom dodirne loptu, primjerice pomicanjem ruke prema lopti
 • rukom dodirne loptu kada je ruka činila njegovo tijelo neprirodno većim.
  • Smatra se da je igrač učinio svoje tijelo neprirodno većim kada položaj njegove ruke nije posljedica igračeve kretnje tijelom u toj specifičnoj situaciji, ili kada kretnja ne opravdava položaj ruke. Držanjem ruke u takvom položaju igrač preuzima rizik da ga lopta udari u ruku te da bude sankcioniran
 • postigne pogodak u suparnička vrata:
  • izravno rukom, čak i ako je bilo slučajno, uključujući i kada to učini vratar;
  • odmah nakon što je lopta dodirnula njegovu ruku, čak i ako je bilo slučajno

Gore navedeni prekršaji primjenjuju se čak i ako lopta dodirne igračevu ruku ili šaku izravno nakon glave ili tijela (uključujući stopalo) drugog igrača u blizini.

Osim u gore navedenim prekršajima, nije prekršaj kada lopta dodirne igračevu ruku ili šaku:

 • izravno nakon igračeve glave ili tijela (uključujući stopalo)
 • izravno nakon glave ili tijela (uključujući stopalo) drugog igrača u blizini
 • ako je ruka blizu tijela i ne čini tijelo neprirodno većim
 • kada igrač padne, a ruka ili šaka nalaze se između tijela i tla kako bi pridržavali tijelo, ali nisu ispružene vodoravno ili okomito izvan tijela

Izvan kaznenog prostora, za vratare vrijede ista ograničenja pri igranju rukom kao i za sve ostale igrače. Ako vratar igra rukom unutar svog kaznenog prostora kada mu to nije dopušteno, dosuđuje se neizravni slobodni udarac, ali bez disciplinske mjere. Međutim, ako se radi o prekršaju igranja loptom po drugi puta (neovisno o mogućem igranju rukom ili šakom) nakon nastavka igre – prije nego lopta dodirne nekog drugog igrača – vratar mora biti sankcioniran ako tim prekršajem zaustavi obećavajući napad ili onemogući suparniku ili suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka.

2. Neizravni slobodni udarac

Neizravni slobodni udarac dosuđuje se ako igrač:

 • igra na opasan način
 • ometa napredak suparnika bez kontakta
 • iskaže neslaganje koristeći agresivan, uvredljiv ili pogrdan rječnik i/ili radnje, ili druge verbalne prekršaje
 • onemogućava vratara pri ispuštanju lopte iz ruke, ili udari nogom ili pokuša udariti nogom loptu dok je vratar u postupku ispuštanja lopte
 • inicira namjerni potez dodavanja lopte vrataru glavom, prsima, koljenom, itd. (uključujući iz slobodnog udarca ili udarca s vrata) kako bi zaobišao Pravila nogometne igre, bez obzira dodirne li vratar rukama loptu; vratar će biti sankcioniran ako je odgovoran za iniciranje takvog poteza
 • počini bilo koji drugi prekršaj koji nije naveden u Pravilima, zbog kojeg se igra zaustavlja kako bi igrač bio opomenut ili isključen

Neizravni slobodni udarac dosuđuje se ako vratar unutar vlastitog kaznenog prostora počini bilo koji od slijedećih prekršaja:

 • kontrolira loptu duže od šest sekundi prije ispuštanja
 • dodirne loptu šakom/rukom nakon ispuštanja, a prije nego što je dodirnulanekog drugog igrača
 • dodirne loptu šakom/rukom, osim ako je vratar jasno udario loptu nogom ili pokušao udariti loptu nogom kako bi je poslao u igru, nakon:
  • što ju je suigrač namjerno dodao vrataru nogom
  • izravnog primanja lopte od suigrača poslije izvedenog ubacivanja

Smatra se da je vratar u posjedu lopte rukom/rukama:

 • kada je lopta između njegovih ruku ili između ruke i bilo koje podloge (primjerice tla ili njegovog tijela) ili kada je dodiruje bilo kojim dijelom ruke ili šake, osim ako se lopta odbije od vratara ili je vratar obranio udarac
 • kada drži loptu u ispruženoj ruci, dlanom prema gore
 • kada udara loptom u tlo ili je baca u zrak

Suparnički igrač ne smije se upustiti u borbu za loptu s vratarom sve dok je vratar drži rukama u svom posjedu.

Opasna igra

Opasnom igrom smatra se bilo koji potez pri pokušaju igranja loptom koji ostavlja mogućnost ozljede (uključujući i ozljedu samog igrača) te koji spriječi suparničkog igrača u blizini da igra loptom zbog straha od ozljede.

Udarac “škaricama” je dopušten pod uvjetom da ne predstavlja opasnost za suparnika.

Ometanje napretka bez kontakta

Ometanje napretka suparničkog igrača znači ulazak u njegovu crtu kretanja kako bi ga se spriječilo, blokiralo, usporilo ili prisililo na promjenu smjera u trenutku kada lopta nije dovoljno blizu niti jednom od te dvojice igrača da bi njome igrao.

Svi igrači imaju pravo na svoju poziciju na terenu za igru; naći se na putu suparničkom igraču nije isto što i ulazak u crtu kretanja.

Igrač može štititi loptu zauzimanjem pozicije između suparničkog igrača i lopte ako je lopta dovoljno blizu da se njome igra, a suparnički igrač se ne zadržava rukama ili tijelom. Ako je lopta unutar udaljenosti za igru, suparnički igrač smije se pošteno uputiti u borbu s igračem.

3. Disciplinske mjere

Sudac ima ovlasti poduzeti disciplinske mjere od trenutka kada uđe na teren za igru radi pregleda terena prije utakmice do napuštanja terena za igru po završetku utakmice (uključujući i jedanaesterce).

Ako igrač počini prekršaj za isključenje prije ulaska u teren za igru na početku utakmice, sudac ima pravo zabraniti igraču sudjelovanje u utakmici (Pravilo 3.6); sudac će prijaviti bilo kakav drugi oblik nesportskog ponašanja.

Igrač ili službena osoba koja počini prekršaj za opomenu ili isključenje, na terenu za igru ili izvan njega, protiv suparničkog igrača, suigrača, člana sudačkog tima ili bilo koje druge osobe ili Pravila nogometne igre, bit će sankcioniran u skladu s prekršajem.

Žuti karton označava opomenu, a crveni karton isključenje.

Žuti ili crveni karton mogu biti pokazani samo igraču, zamjenskom igraču, zamijenjenom igraču i službenoj osobi.

Igrači, zamjenski i zamijenjeni igrači
Odgađanje nastavka igre radi pokazivanja kartona

Kada je sudac odlučio opomenuti ili isključiti igrača, igra ne smije biti nastavljena dok sankcija ne bude provedena, osim ako momčad koja nije počinila prekršaj brzo izvede slobodni udarac, ima izglednu priliku za postizanje pogotka i sudac nije započeo postupak izricanja disciplinske mjere. Mjera se tada poduzima pri sljedećem zaustavljanju igre; ako je suparničkoj momčadi prekršajem zaustavljena izgledna prilika za postizanje pogotka, igrač će biti opomenut; ako je prekršaj ometao ili zaustavio obećavajući napad, igrač neće biti opomenut.

Prednost

Ako sudac pusti prednost nakon prekršaja za koji bi igrač bio opomenut ili isključen da je igra bila zaustavljena, ta opomena ili isključenje moraju biti provedeni čim lopta izađe iz igre. Međutim, ako se radilo o onemogućavanju izgledne prilike za postizanje pogotka suparničkoj momčadi, igrač mora biti opomenut zbog nesportskog ponašanja; ako je prekršajem ometen ili zaustavljen obećavajući napad, igrač neće biti opomenut.

Prednost ne treba dozvoliti u situacijama koje uključuju težak prekršaj, nasilno ponašanje ili prekršaj za drugu opomenu, osim ako postoji izgledna prilika za postizanje pogotka. Sudac mora isključiti igrača u idućem prekidu igre, ali ako igrač igra loptom ili napadne/omete suparnika, sudac će zaustaviti igru, isključiti igrača i nastaviti igru neizravnim slobodnim udarcem, osim ako je igrač počinio još ozbiljniji prekršaj.

Ako branič počne držati napadača izvan kaznenog prostora i nastavi ga držati unutar kaznenog prostora, sudac mora dosuditi kazneni udarac.

Prekršaji za opomenu

Igrač mora biti opomenut ako je:

 • odugovlačio s nastavkom igre
 • izrazio neslaganje riječima ili djelom
 • ušao ili se vratio na teren za igru, ili ga namjerno napustio, bez sučevog dopuštenja
 • propustio poštivati propisanu udaljenost pri nastavku igre spuštanjem lopte, udarcem iz kuta, slobodnim udarcem ili ubacivanjem
 • neprestano kršio pravila nogometne igre (ne postoji točno određen broj ili “neprestanog” obrazac kršenja)
 • kriv za nesportsko ponašanje
 • ušao u sušev prostor za pregled snimke (RRA)
 • pretjerano koristio znak za pregled snimke (TV ekran)

Zamjenski ili zamijenjeni igrač mora biti opomenut ako je:

 • odugovlačio s nastavkom igre
 • izrazio neslaganje riječima ili djelom
 • ušao ili se vratio na teren za igru bez sučevog dopuštenja
 • kriv za nesportsko ponašanje
 • ušao u sučev prostor za pregled snimke (RRA)
 • pretjerano koristio znak za pregled snimke (TV ekran)

Kada se dogode dva zasebna prekršaja za opomenu (čak i unutar kratkog razdoblja), trebaju se pokazati dvije opomene; primjerice, ako igrač uđe na terenza igru bez potrebnog odobrenja te potom počini preoštar prekršaj ili zaustavi obećavajući napad prekršajem/igranjem rukom, itd.

Opomene za nesportsko ponašanje

Postoje različite okolnosti u kojima igrač mora biti opomenut zbog nesportskog ponašanja uključujući i kada:

 • pokuša prevariti suca, primjerice simuliranjem ozljede ili prekršaja
 • zamijeni mjesta s vratarem tijekom igre ili bez sučevog dopuštenja (vidi Pravilo 3)
 • počini preoštri prekršaj za izravni slobodni udarac
 • igra rukom kako bi omeo ili zaustavio obećavajući napad
 • počini bilo kakav prekršaj kako bi omeo ili zaustavio obećavajući napad, osim kada sudac dosudi kazneni udarac zbog prekršaja počinjenog pri pokušaju da se igra loptom
 • onemogući suparnika u izglednoj prilici za postizanje pogotka, prekršajem počinjenim pri pokušaju da igra loptom, a sudac dosudi kazneni udarac
 • igra rukom u pokušaju da postigne pogodak (bez obzira da li je pokušaj bio uspješan ili neuspješan) ili u neuspješnom pokušaju spriječi postizanje pogotka
 • napravi neovlaštene oznake na terenu
 • igra loptom pri napuštanju terena za igru, nakon dobivenog dopuštenja za odlazak
 • pokaže nedostatak poštovanja prema igri
 • namjerno inicira potez dodavanja lopte vrataru glavom, prsima, koljenom, itd. (uključujući iz slobodnog udarca ili udarca s vrata) kako bi zaobišao Pravila nogometne igre, bez obzira dodirne li vratar rukama loptu; vratar će biti sankcioniran ako je odgovoran za iniciranje takvog poteza
 • riječima skreće pažnju suparniku tijekom igre ili pri nastavku igre

Proslava pogotka

Igrači mogu slaviti postignuti pogodak, no proslava ne smije biti pretjerana; ne podržavaju se koreografije pri proslavi, i ne smiju izazvati prekomjerni gubitak vremena.

Napuštanje terena za igru radi proslave pogotka nije prekršaj za opomenu, ali bi se igrači trebali vratiti na teren što je prije moguće.

Igrač mora biti opomenut zbog:

 • penjanja na zaštitnu ogradu i/ili pristupanju gledateljima na način koji izaziva sigurnosne probleme
 • gestikuliranja ili ponašanja na provokativan, podrugljiv ili potpaljiv način
 • pokrivanje glave ili lica maskom ili drugim sličnim predmetom
 • skidanje dresa ili pokrivanje glave dresom

Odgoda nastavka igre

Sudac mora opomenuti igrače koji odugovlače s nastavkom igre:

 • fintirajući ubacivanje i naglo ostavljajući suigraču da je ubaci u igru
 • otezanjem pri napuštanju terena za igru pri zamjeni
 • prekomjernim odgađanjem nastavka igre
 • napucavanjem ili odnošenjem lopte, ili izazivanjem sukoba namjernim dodirivanjem lopte nakon što je sudac zaustavio igru
 • izvođenjem slobodnog udarca s pogrešnog mjesta kako bi se iznudilo ponavljanje izvođenja

Prekršaji za isključenje

Igrač, zamjenski igrač ili zamijenjeni igrač koji počine bilo koji od slijedećih prekršaja moraju biti isključeni kada:

 • onemoguće suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka namjernim igranjem rukom (izuzevši vratara u vlastitom kaznenom prostoru)
 • onemoguće postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka suparničkom igraču, čija je općenita linija kretanja u smjeru počiniteljevih vrata, prekršajem kažnjivim slobodnim udarcem (osim u dolje navedenim okolnostima)
 • počine teški prekršaj
 • pljunu na suparnika ili bilo koju drugu osobu
 • djeluju nasilnim ponašanjem
 • koriste uvredljive, pogrdne ili zlostavljačke riječi i/ili radnje
 • dobiju drugu opomenu na utakmici
 • uđu u prostoriju za VAR

Igrač, zamjenski igrač i zamijenjeni igrač moraju po isključenju napustiti neposrednu blizinu terena za igru i tehnički prostor

Onemogućavanje postizanja pogotka ili izgledne prilike za postizanje pogotka

Ako igrač namjernim igranjem rukom onemogući suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka, mora biti isključen bez obzira gdje se prekršaj dogodio.

Ako igrač počini prekršaj na suparniku koji mu onemogućava izglednu priliku za postizanje pogotka te sudac dosudi kazneni udarac, igrač koji je počinio prekršaj mora bit opomenut ako je prekršaj počinio u pokušaju da igra loptom; u svim ostalim okolnostima (primjerice držanje, povlačenje, guranje, izostanak mogućnosti da igra loptom itd.) igrač koji je počinio prekršaj mora biti isključen.

Igrač, isključeni igrač, zamjenski igrač ili zamijenjeni igrač koji uđu na teren za igru bez potrebnog sučevog odobrenja te ometa igru ili suparnika te onemogući suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka, počinio je prekršaj za isključenje.

U obzir treba uzeti:

 • udaljenost od prekršaja do vrata
 • opći smjer igre
 • vjerojatnost zadržavanja ili osvajanja kontrole nad loptom
 • pozicije i broj obrambenih igrača

Težak prekršaj

Start ili pokušaj borbe za loptu koji ugrožavaju sigurnost suparničkog igrača ili koriste prekomjernu silu ili brutalnost, moraju biti sankcionirani kao težak prekršaj.

Bilo koji igrač koji naleti na suparničkog igrača u pokušaju borbe za loptu, s prednje strane, sa strane ili sa stražnje strane, koristeći jednu ili obje noge te prekomjernu silu ili ugrožava sigurnost suparničkog igrača, počinio je težak prekršaj.

Nasilno ponašanje

Nasilno ponašanje obuhvaća igračevu upotrebu ili pokušaj upotrebe prekomjerne sile ili brutalnosti protiv suparnika izvan borbe za loptu, ili protiv suigrača, službene osobe, člana sudačkog tima, gledatelja ili bilo koje druge osobe, bez obzira da li je došlo do kontakta.

Nadalje, igrač koji izvan borbe za loptu namjerno udari suparničkog igrača ili bilo koju drugu osobu šakom ili rukom u lice ili glavu, ponaša se nasilno, osim ako je korištena zanemarivo mala snaga.

Službene osobe

Ako je počinjen prekršaj, a osoba koja je počinila prekršaj ne može biti identiicirana, sankcioniran će biti glavni trener u tehničkom prostoru.

Upozorenje

Sljedeće bi prekršaje obično trebalo sankcionirati upozorenjem; ponovljene ili očiglednije prekršaje treba sankcionirati opomenom ili isključenjem:

 • ulazak u teren za igru na način koji iskazuje poštovanje i ne izaziva sukob
 • izostanak suradnje s članom sudačkog tima, npr. ignoriranje upute ili zahtjeva pomoćnog suca ili četvrtog suca
 • manje neslaganje (riječima ili postupcima) s odlukom sudačkog tima
 • povremeno napuštanje tehničkog prostora bez počinjenih drugih prekršaja
Opomena

Prekršaji za opomenu uključuju (ali nisu ograničeni na):

 • jasan/neprestan manjak poštovanja prema granicama tehničkog prostorasvoje momčadi
 • odugovlačenje nastavka igre svoje momčadi
 • namjeran ulazak u tehnički prostor suparničke momčadi (bez izazivanja sukoba)
 • neslaganje (riječima ili postupcima), uključujući:
  • bacanje/udaranje boca s pićem ili drugih predmeta
  • gestikulacije koje jasno pokazuju manjak poštovanja prema članu ili članovima sudačkog tima, npr. provokativan pljesak
 • ulazak u sučev prostor za pregled snimke (RRA)
 • pretjerano/neprestano gestikuliranje uz zahtijevanje žutog ili crvenog kartona
 • pretjerano pokazivanje „televizijskog znaka“ radi pregleda snimke
 • gestikuliranje ili djelovanje na provokativan ili potpaljiv način
 • neprestano neprihvatljivo ponašanje (uključujući i ponavljanje prekršaja za upozorenje)
 • pokazan manjak poštovanja prema nogometnoj igri
Isključenje

Prekršaji za isključenje uključuju (ali nisu ograničeni na):

 • odgađanje nastavka igre suparničke momčadi, npr. držanjem lopte, udaranjem lopte s mjesta prekršaja, ometanjem igračevih kretnji
 • namjerno napuštanje tehniškog prostora radi:
  • iskazivanja neslaganja s članom sudačkog tima ili protestiranja
  • djelovanja na provokativan ili potpaljiv način
 • ulazak u suparnički tehnički prostor na agresivan način ili način koji izaziva sukob
 • namjerno bacanje/udaranje predmeta na teren za igru
 • ulazak na teren za igru radi:
  • sukoba sa članom sudačkog tima (uključujući i na poluvremenu i pozavršetku utakmice)
  • ometanja igre, suparničkog igrača ili člana sudačkog tima
 • ulazak u prostoriju za VAR (VOR)
 • fizički i drugačije agresivno ponašanje (uključujući pljuvanje ili ugriz) prema suparničkom igraču, zamjenskom igraču, službenoj osobi, članu sudačkog tima, gledatelju ili bilo kojoj drugoj osobi (npr. skupljaču lopti, zaštitaru, službeniku natjecanja, itd.)
 • dobivanje druge opomene u istoj utakmici
 • upotrebu agresivnog, uvredljivog ili pogrdnog rječnika i/ili radnje
 • upotrebu neodobrene elektroničke ili komunikacijske opreme i/ili neprimjereno ponašanje kao posljedicu upotrebe elektroničke ili komunikacijske opreme
 • nasilno ponašanje
Prekršaji bacanja predmeta (ili lopte)

U svim navedenim slučajevima, sudac poduzima odgovarajuće disciplinske mjere:

 • preoštar – opomenuti počinitelja
 • uz prekomjernu silu – isključiti igrača zbog nasilnog ponašanja

4. Nastavak igre nakon prekršaja i nesportskog ponašanja

Ako je lopta izvan igre, igra se nastavlja u skladu s prethodnom odlukom. Ako je lopta u igri, a igrač počini fizički prekršaj na terenu za igru protiv:

 • suparničkog igrača – dosuđuje se izravni ili neizravni slobodni udarac ili kazneni udarac
 • suigrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača, isključene osobe ili člana sudačkog tima – dosuđuje se izravni slobodni udarac ili kazneni udarac

Svi verbalni prekršaji sankcioniraju se neizravnim slobodnim udarcem.

Ako sudac zaustavi igru zbog prekršaja koji je počinio igrač̌, na terenu za igru ili izvan njega, protiv vanjskog čimbenika, igra se nastavlja spuštanjem lopte, osim ako je dosuđen slobodni udarac zbog napuštanja terena za igru bez sučevog odobrenja.

Ako je lopta u igri, pri čemu:

 • igrač počini prekršaj protiv člana sudačkog tima ili suparničkog igrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog ili isključenog igrača ili službene osobe izvan terena za igru, ili
 • zamjenski igrač, zamijenjeni ili isključeni igrač, ili službena osoba počini prekršaj izvan terena za igru na suparničkom igraću ili članu sudačkog tima, ili ga ometa,

igra se nastavlja slobodnim udarcem na graničnoj crti, na mjestu najbližem mjestu prekršaja/ometanja; u slučaju da se radi o prekršaju za izravni slobodni udarac unutar počiniteljevog kaznenog prostora dosuđuje se kazneni udarac.

Ako igrač počini prekršaj izvan terena za igru protiv igrača, zamjenskog ili zamijenjenog igrača, ili službene osobe vlastite momčadi, igra se nastavlja neizravnim slobodnim udarcem na graničnoj crti na mjestu najbližem mjestu prekršaja.

Ako igrač dira loptu predmetom držanim u ruci (kopačkom, kostobranom itd.), igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem (ili kaznenim udarcem). Ako igrač na terenu za igru ili izvan njega baci ili udari predmet (osim lopte zaigru) na suparničkog igrača, ili baci ili udari predmet (uključujući loptu) na suparničkog zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača ili isključenog igrača, službenu osobu ili člana sudačkog tima, ili na loptu za igru, igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem s mjesta gdje je predmet udario ili bi udario osobu ili loptu. Ako je to mjesto izvan terena za igru, izravni slobodni udarac izvodi se na najbližoj točki granične crte; ako je to mjesto unutar počiniteljevog kaznenog prostora, dosuđuje se kazneni udarac.

Ako zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili isključeni igrač, igrač privremeno izvan terena iza igru ili službena osoba baci ili udari predmet na teren za igru i ometa igru, suparnika ili člana sudačkog tima, igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem (ili kaznenim udarcem) s mjesta gdje je predmet ometao igru, ili gdje je udario ilibi udario suparnika, člana sudačkog tima ili loptu.