12. Prekršaji i nesportsko ponašanje

Izravni i neizravni slobodni udarci te kazneni udarci mogu biti dosuđeni samo zbog prekršaja počinjenih dok je lopta u igri.

1. Izravni slobodni udarac

Izravni slobodni udarac dosuđuje se u korist suparničke momčadi ako igrač počini bilo koji od slijedećih prekršaja, na način koji sudac smatra neopreznim, preoštrim ili koji uključuje prekomjernu silu:

 • nasrne na suparnika
 • skoči na suparnika
 • udari ili pokuša nogom udariti suparnika
 • odgurne suparnika
 • udari ili pokuša udariti suparnika rukom ili glavom
 • starta na suparnika ili se upusti u borbu za loptu na nedozvoljen način
 • podmetne ili pokuša podmetnuti nogu suparničkom igraču

Ako je pri prekršaju došlo do kontakta, prekršaj će biti kažnjen izravnim slobodnim udarcem ili kaznenim udarcem.

Neoprezan je način kada igrač pokaže manjak pažnje ili obzira u borbi za loptu ili kada djeluje bez predostrožnosti. Nije potrebna disciplinska mjera.

Preoštar je način kada igrač djeluje zanemarujući moguću opasnost ili posljedice za suparnika, te mora bit opomenut.

Upotreba prekomjerne sile označava trenutak kada igrač prekorači nužnu upotrebu sile i/ili ugrozi sigurnost suparnika te mora biti isključen.

Izravni slobodni udarac dosuđuje se kada igrač počini jedan od slijedećih prekršaja:

 • prekršaja igranja rukom (izuzev vratara unutar vlastitog kaznenog prostora)
 • drži suparnika
 • kontaktom ometa suparnika
 • pljune na suparnika

Potrebno je također provjeriti prekršaje u Pravilu 3

Igranje rukom

Igranje rukom podrazumijeva namjerni potez igrača rukom ili šakom, kojim ostvaruje kontakt s loptom.

U obzir treba uzeti:

 • pokret rukom prema lopti (ne lopte prema ruci)
 • udaljenost između suparnika i lopte (neočekivana lopta)
 • da položaj ruke ne znači nužno da je bilo prekršaja
 • da dodirivanje lopte predmetom koji drži u ruci (odjeća, kostorbran, itd.) predstavlja prekršaj
 • da udaranje lopte bačenim predmetom (kopačkom, kostobranom itd.) predstavlja prekršaj

Izvan kaznenog prostora, za vratare vrijede ista ograničenja pri igranju rukom kao i za sve ostale igrače. Unutar kaznenog prostora vrataru se ne može dosuditi igranje rukom koje rezultira izravnim slobodnim udarcem ili drugom pripadajućom sankcijom, no može mu se dosuditi igranje rukom koje rezultira neizravnim slobodnim udarcem.

2. Neizravni slobodni udarac

Neizravni slobodni udarac dosuđuje se ako igrač:

 • igra na opasan način
 • ometa napredak suparnika bez kontakta
 • iskaže neslaganje koristeći agresivan, uvredljiv ili pogrdan rječnik i/ili gestikulacije, ili druge verbalne prekršaje
 • onemogućava vratara pri ispuštanju lopte iz ruke, ili udari nogom ili pokuša udariti nogom loptu dok je vratar u postupku ispuštanja lopte
 • počini bilo koji drugi prekršaj koji nije naveden u Pravilima, zbog kojeg se igra zaustavlja kako bi igrač bio opomenut ili isključen

Neizravni slobodni udarac dosuđuje se ako vratar unutar vlastitog kaznenog prostora počini bilo koji od slijedećih prekršaja:

 • kontrolira loptu dulje od šest sekundi prije ispuštanja
 • dodirne loptu rukama nakon:
  • ispuštanja, a prije nego što je dodirnula nekog drugog igrača
  • što ju je suigrač namjerno dodao nogom
  • izravnog primanja lopte od suigrača poslije izvedenog ubacivanja
 • kada drži loptu u ispruženoj ruci, dlanom prema gore
 • kada udara loptom u tlo ili je baca u zrak

Suparnički igrač ne smije se upustiti u borbu za loptu s vratarom sve dok je vratar drži rukama u svom posjedu.

Opasna igra

Opasnom igrom smatra se bilo koji potez pri pokušaju igranja loptom koji ostavlja mogućnost ozljede (uključujući i ozljedu samog igrača) te koji spriječi suparničkog igrača u blizini da igra loptom zbog straha od ozljede.

Udarac “škaricama” je dopušten pod uvjetom da ne predstavlja opasnost za suparnika.

Ometanje napretka bez kontakta

Ometanje napretka suparničkog igrača znači ulazak u njegovu crtu kretanja kako bi ga se spriječilo, blokiralo, usporilo ili prisililo na promjenu smjera u trenutku kada lopta nije dovoljno blizu niti jednom od te dvojice igrača da bi njome igrao.

Svi igrači imaju pravo na svoju poziciju na terenu za igru; naći se na putu suparničkom igraču nije isto što i ulazak u crtu kretanja.

Igrač može štititi loptu zauzimanjem pozicije između suparničkog igrača i lopte ako je lopta dovoljno blizu da se njome igra, a suparnički igrač se ne zadržava rukama ili tijelom. Ako je lopta unutar udaljenosti za igru, suparnički igrač smije se pošteno uputiti u borbu s igračem.

3. Disciplinske mjere

Sudac ima ovlasti poduzeti disciplinske mjere od trenutka kada uđe na teren za igru radi pregleda terena prije utakmice do napuštanja terena za igru po završetku utakmice (uključujući i jedanaesterce).

Ako igrač počini prekršaj za isključenje prije ulaska u teren za igru na početku utakmice, sudac ima pravo zabraniti igraču sudjelovanje u utakmici (Pravilo 3.6); sudac će prijaviti bilo kakav drugi oblik nesportskog ponašanja.

Igrač koji počini prekršaj za opomenu ili isključenje, na terenu za igru ili izvan njega, protiv suparničkog igrača, suigrača, člana sudačkog tima ili bilo koje druge osobe ili Pravila nogometne igre, bit će sankcioniran u skladu s prekršajem.

Žuti karton označava opomenu, a crveni karton isključenje.

Žuti ili crveni karton mogu biti pokazani samo igraču, zamjenskom igraču ili zamijenjenom igraču.

Odgađanje nastavka igre radi pokazivanja kartona

Kada sudac odluči opomenuti ili isključiti igrača, igra ne smije biti nastavljena dok sankcija ne bude provedena.

Prednost

Ako sudac pusti prednost nakon prekršaja za koji bi igrač bio opomenut ili isključen da je igra bila zaustavljena, ta opomena ili isključenje moraju biti provedeni čim lopta izađe iz igre, osim u slučaju onemogućavanja izgledne prilike za postizanje pogotka, tada igrač mora biti opomenut zbog nesportskog ponašanja.

Prednost ne treba pustiti u situacijama koje uključuju težak prekršaj, nasilničko ponašanje ili prekršaj za drugu opomenu, osim ako postoji izgledna prilika za postizanje pogotka. Sudac mora isključiti igrača u idućem prekidu igre, ali ako igrač igra loptom ili napadne/omete suparnika, sudac će zaustaviti igru isključiti igrača i nastaviti igru neizravnim slobodnim udarcem, osim ako je igrač počinio još ozbiljniji prekršaj.

Ako branič počne držati napadača izvan kaznenog prostora i nastavi ga držati unutar kaznenog prostora, sudac mora dosuditi kazneni udarac.

Prekršaji za opomenu

Igrač mora biti opomenut ako je:

 • odugovlačio s nastavkom igre
 • izrazio neslaganje riječima ili djelom
 • ušao ili se vratio na teren za igru, ili ga namjerno napustio, bez sučevog dopuštenja
 • propustio poštivati propisanu udaljenost pri nastavku igre udarcem iz kuta, slobodnim udarcem ili ubacivanjem
 • opetovano kršio pravila nogometne igre (ne postoji točno određen broj ili obrazac kršenja)
 • kriv za nesportsko ponašanje

Zamjenski ili zamijenjeni igrač mora biti opomenut ako je:

 • odugovlačio s nastavkom igre
 • izrazio neslaganje riječima ili djelom
 • ušao ili se vratio na teren za igru bez sučevog dopuštenja
 • kriv za nesportsko ponašanje
Opomene za nesportsko ponašanje

Postoje različite okolnosti u kojima igrač mora biti opomenut zbog nesportskog ponašanja uključujući i kada:

 • pokuša prevariti suca, primjerice simuliranjem ozljede ili prekršaja
 • zamijeni mjesta s vratarem tijekom igre ili bez sučevog dopuštenja
 • preošto počini prekršaj za izravni slobodni udarac
 • igra rukom kako bi omeo ili zaustavio obećavajući napad
 • počini prekršaj kako bi omeo ili zaustavio obećavajući napad, osim kada sudac dosudi kazneni udarac zbog prekršaja počinjenog pri pokušaju da se igra loptom
 • onemogući suparnika u izglednoj prilici za postizanje pogotka, prekršajem počinjenim pri pokušaju da igra loptom, a sudac dosudi kazneni udarac
 • igra rukom u pokušaju da postigne pogodak (bez obzira da li je pokušaj bio uspješan ili neuspješan) ili u neuspješnom pokušaju spriječi postizanje pogotka
 • napravi neovlaštene oznake na terenu
 • igra loptom pri napuštanju terena za igru, nakon dobivenog dopuštenja za odlazak
 • pokaže nedostatak poštovanja prema igri
 • namjerno upotrijebi potez koji glavom, prsima, koljenom, itd. dodaje loptu vrataru (uključujući iz slobodnog udarca), kako bi zaobišao Pravilo, bez obzira dodirne li vratar loptu rukom
 • riječima skreće pažnju suparniku tijekom igre ili pri nastavku igre
Proslava pogotka

Igrači mogu slaviti postignuti pogodak, no proslava ne smije biti pretjerana; ne podržavaju se koreografije pri proslavi, koje ne smiju izazvati prekomjerni gubitak vremena.

Napuštanje terena za igru radi proslave pogotka nije prekršaj za opomenu, ali bi se igrači trebali vratiti na teren što je prije moguće.

Igrač mora biti opomenut zbog:

 • penjanja na zaštitnu ogradu i/ili pristupanju gledateljima na način koji izaziva sigurnosne probleme
 • gestikuliranja ili ponašanja na provokativan ili potpaljiv način
 • pokrivanje glave ili lica maskom ili drugim sličnim predmetom
 • skidanje dresa ili pokrivanje glave dresom
Odgoda nastavka igre

Sudac mora opomenuti igrače koji odugovlače s nastavkom igre:

 • fintirajući ubacivanje i naglo ostavljajući suigraču da je ubaci u igru
 • otezanjem pri napuštanju terena za igru pri zamjeni
 • prekomjernim odgađanjem nastavka igre
 • napucavanjem ili odnošenjem lopte, ili izazivanjem sukoba namjernim dodirivanjem lopte nakon što je sudac zaustavio igru
 • izvođenjem slobodnog udarca s pogrešnog mjesta kako bi se iznudilo ponavljanje izvođenja
Prekršaji za isključenje

Igrač, zamjenski igrač ili zamijenjeni igrač koji počine bilo koji od slijedećih prekršaja moraju biti isključeni kada:

 • onemoguće suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka namjernim igranjem rukom (izuzevši vratara u vlastitom kaznenom prostoru)
 • onemoguće postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka suparničkom igraču, čija je općenita linija kretanja u smjeru počiniteljevih vrata, prekršajem kažnjivim slobodnim udarcem (osim u dolje navedenim okolnostima)
 • počine teški prekršaj
 • pljunu na suparnika ili bilo koju drugu osobu
 • djeluju nasilnim ponašanjem
 • koriste uvredljive, pogrdne ili zlostavljačke riječi i/ili gestikulacije
 • dobiju drugu opomenu na utakmici

Igrač, zamjenski igrač i zamijenjeni igrač moraju po isključenju napustiti neposrednu blizinu terena za igru i tehnički prostor

Onemogućavanje postizanja pogotka ili izgledne prilike za postizanje pogotka

Ako igrač namjernim igranjem rukom onemogući suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka, mora biti isključen bez obzira gdje se prekršaj dogodio.

Ako igrač počini prekršaj na suparniku koji mu onemogućava izglednu priliku za postizanje pogotka te sudac dosudi kazneni udarac, igrač koji je počinio prekršaj mora bit opomenut ako je prekršaj počinio u pokušaju da igra loptom; u svim ostalim okolnostima (primjerice držanje, povlačenje, guranje, izostanak mogućnosti da igra loptom itd.) igrač koji je počinio prekršaj mora biti isključen.

Igrač, isključeni igrač, zamjenski igrač ili zamijenjeni igrač koji uđu na teren za igru bez potrebnog sučevog odobrenja te ometa igru ili suparnika te onemogući suparničkoj momčadi postizanje pogotka ili izglednu priliku za postizanje pogotka, počinio je prekršaj za isključenje.

U obzir treba uzeti:

 • udaljenost od prekršaja do vrata
 • opći smjer igre
 • vjerojatnost zadržavanja ili osvajanja kontrole nad loptom
 • pozicije i broj obrambenih igrača
Težak prekršaj

Start ili pokušaj borbe za loptu koji ugrožavaju sigurnost suparničkog igrača ili koriste prekomjernu silu ili brutalnost, moraju biti sankcionirani kao težak prekršaj.

Bilo koji igrač koji naleti na suparničkog igrača u pokušaju borbe za loptu, s prednje strane, sa strane ili sa stražnje strane, koristeći jednu ili obje noge te prekomjernu silu ili ugrožava sigurnost suparničkog igrača, počinio je težak prekršaj.

Nasilno ponašanje

Nasilno ponašanje obuhvaća igračevu upotrebu ili pokušaj upotrebe prekomjerne sile ili brutalnosti protiv suparnika izvan borbe za loptu, ili protiv suigrača, službene osobe, člana sudačkog tima, gledatelja ili bilo koje druge osobe, bez obzira da li je došlo do kontakta.

Nadalje, igrač koji izvan borbe za loptu namjerno udari suparničkog igrača ili bilo koju drugu osobu šakom ili rukom u lice ili glavu, ponaša se nasilno, osim ako je korištena zanemarivo mala snaga.

Prekršaji bacanja predmeta (ili lopte)

U svim navedenim slučajevima, sudac poduzima odgovarajuće disciplinske mjere:

 • preoštar – opomenuti počinitelja
 • uz prekomjernu silu – isključiti igrača zbog nasilnog ponašanja

4. Nastavak igre nakon prekršaja i nesportskog ponašanja

 • Ako je lopta izvan igre, igra se nastavlja u skladu s prethodnom odlukom
 • Ako je lopta u igri, a igrač počini prekršaj na terenu protiv:
  • suparničkog igrača – dosuđuje se izravni ili neizravni slobodni udarac ili kazneni udarac
  • suigrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača, isključene osobe ili člana sudačkog tima – dosuđuje se izravni slobodni udara ili kazneni udarac
  • bilo koje druge osobe – sudac spušta loptu
 • Ako je lopta u igri pri čemu:
  • igrač počini prekršaj protiv člana sudačkog tima ili suparničkog igrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača, isključenog igrača ili službene osobe izvan terena za igru
   ili
   zamjenski igrač, zamijenjeni igra ili isključeni igrač, ili službena osoba počini prekršaj izvan terena za igru na suparničkom igraču ili članu sudačkog tima, ili ga ometa,

igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem na graničnoj crti, na mjestu najbližem prekršaju/ometanju; u slučaju da se radi o prekršaju za izravni slobodni udarac unutar počiniteljevog kaznenog prostora, dosuđuje se kazneni udarac

Ako igrač koji stoji na terenu za igru ili izvan njega baci predmet (uključujući i loptu) na suparničkog igrača, zamjenskog igrača, zamijenjenog igrača, isključenog igrača, službenu osobu, člana sudačkog tima ili na loptu, igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem s mjesta gdje je predmet udario ili bi udario osobu ili loptu. Ako je to mjesto izvan terena za igru, izravni slobodni udarac izvodi se na najbližoj točki granične crte, ako je to mjesto unutar počiniteljevog kaznenog prostora, dosuđuje se kazneni udarac.

Ako zamjenski igrač, zamijenjeni ili isključeni igrač, igrač privremeno izvan terena za igru ili službena osoba baci ili udari predmet na teren za igru i ometa igru, suparnika ili člana sudačkog tima, igra se nastavlja izravnim slobodnim udarcem (ili kaznenim udarcem) s mjesta gdje je predmet ometao igru ili gdje je udario ili bi udario suparnika, člana sudačkog tima ili loptu.