VAR protokol PNI

Protokol VAR – načela, praktična primjena i postupci

Protokol VAR, koliko je to moguće, usklađen je s načelima i filozofijom Pravila nogometne igre.

Upotreba sustava VAR dopuštena je tek kada organizator utakmice/natjecanja ispuni sve zahtjeve iz Programa pomoći pri uvođenju i odobrenja (IAAP), kako je navedeno u pripadajućim Fifinim dokumentima o IAAP-u, te dobije pismenu dozvolu Fife.

1. Načela

Upotreba pomoćnih video sudaca (VAR) na nogometnim utakmicama temelji se na brojnim načelima koja se moraju primijeniti tijekom svake utakmice u kojoj se koristi sustav VAR.

1. Pomoćni video sudac (VAR) član je sudačkog tima s nezavisnim pristupom video-snimkama utakmice koji može pomoći sucu samo u slučajevima „jasne i očigledne pogreške“ ili „propuštenog ozbiljnog incidenta“, koji se odnose na:

a. Pogodak/nema pogotka

b. Kazneni udarac/nema kaznenog udarca

c. Izravni crveni karton (ne drugi žuti karton/drugu opomenu)

d. Pogrešni identitet (kada sudac opomene ili isključi pogrešnog igrača momčadi koja je skrivila prekršaj)

2. Sudac uvijek mora donijeti odluku, odnosno sucu nije dopušteno ništa ne odlučiti te potom upotrijebiti sustav VAR za donošenje odluke; odluka da se dopusti nastavak igre nakon mogućeg prekršaja može se pregledati.

3. Prvotna sučeva odluka neće se mijenjati osim ako pregled video-snimke jasno pokaže kako se radilo o „jasnoj i očiglednoj pogrešci“.

4. Samo sudac može inicirati „pregled snimke“; VAR (i ostali članovi sudačkog tima) mogu samo predložiti sucu „pregled snimke“.

5. Konačnu odluku uvijek donosi sudac, utemeljenu ili na informaciji dobivenoj od VAR-a ili nakon „pregleda snimke na terenu“ (OFR).

6. Nema vremenskog ograničenja za postupak pregleda snimke, s obzirom da je točnost važnija od brzine.

7. Igrači i službene osobe ne smiju okružiti suca ili pokušati utjecati na odluku o pregledu snimke, postupak pregleda ili konačnu odluku.

8. Sudac mora ostati „vidljiv“ tijekom postupka pregleda snimke kako bi se osigurala transparentnost.

9. Ukoliko se igra nastavi nakon incidenta koji se potom pregledava, ne poništavaju se disciplinske mjere poduzete u razdoblju poslije incidenta, čak i ako se prvotna odluka promijeni (osim opomene ili isključenja zbog zaustavljanja ili ometanja obećavajućeg napada ili onemogućavanja izgledne prilike za postizanje pogotka)

10. Ukoliko je igra bila zaustavljena i potom nastavljena, sudac ne može pregledati snimku osim u slučaju pogrešnog identiteta ili mogućeg prekršaja za isključenje utemeljenog na nasilnom ponašanju, pljuvanju, ugrizu ili izrazito agresivnim, uvredljivim i/ili pogrdnim radnjama.

11. Razdoblje igre prije i poslije incidenta koje se može pregledati određuju Pravila nogometne igre i protokol VAR.

12. S obzirom da će VAR automatski „provjeriti“ svaku situaciju/odluku, nema potrebe da treneri ili igrači traže „pregled snimke“.

2. Odluke/incidenti koji utječu na ishod utakmice i podložni su pregledu snimke

VAR može pomoći sucu samo u vezi s četiri kategorije odluka/incidenata koji utječu na ishod utakmice. U svim tim situacijama, sustav VAR upotrebljava se isključivo nakon što sudac donese (prvotnu) odluku (uključujući i dopuštenje za nastavak igre), ili nakon što je propušten ozbiljan incident, odnosno kada ga članovi sudačkog tima nisu vidjeli.

Prvotna sučeva odluka neće se mijenjati osim ako se radilo o „jasnoj i očiglednoj pogrešci“ (što uključuje bilo koju sučevu odluku utemeljenu na informaciji nekog drugog člana sudačkog tima, poput zaleđa).

Kategorije odluka/incidenata koji su podložni pregledu snimke u slučaju moguće „jasne i očigledne pogreške“ ili „propuštenog ozbiljnog incidenta“ uključuju:

a. Pogodak/nema pogotka

 • prekršaj momčadi koja napada u pripremi akcije za postizanje pogotka ili tijekom postizanja pogotka (igranje rukom, prekršaj, zaleđe, itd.)
 • loptu izvan igre prije postizanja pogotka
 • odluke o pogotku/nema pogotka
 • prekršaj vratara i/ili izvođača pri izvođenju kaznenog udarca ili prerani ulazak u kazneni prostor napadača ili braniča koji izravno sudjeluje u igri ukoliko se kazneni udarac odbije od vratnice, grede ili vratara

b. Kazneni udarac/nema kaznenog udarca

 • prekršaj momčadi koja napada u pripremi akcije koja dovodi do
 • incidenta za kazneni udarac (igranje rukom, prekršaj, zaleđe, itd.)
 • loptu izvan igre prije incidenta
 • mjesto prekršaja (unutar ili izvan kaznenog prostora)
 • neispravno dosuđen kazneni udarac
 • nesankcionirani prekršaj za kazneni udarac

c. Izravni crveni karton (ne drugi žuti karton/druga opomena)

 • onemogućavanje izgledne prilike za postizanje pogotka (posebno radi mjesta prekršaja i pozicija drugih igrača)
 • težak prekršaj (ili preoštar start)
 • nasilno ponašanje, ugriz ili pljuvanje na drugu osobu
 • upotreba agresivnih, uvredljivih ili pogrdnih radnji

d. Pogrešni identitet (žuti ili crveni karton)

Ukoliko sudac sankcionira prekršaj te pokaže žuti ili crveni karton pogrešnom igraču momčadi koja je skrivila prekršaj, identitet počinitelja podložan je pregledu snimke; sam prekršaj nije podložan pregledu snimke osim ako je povezan s postizanjem pogotka, mogućim kaznenim udarcem ili izravnim crvenim kartonom.

3. Praktična primjena

Upotreba sustava VAR tijekom utakmice uključuje sljedeće praktične preduvjete:

 • VAR prati utakmicu u prostoriji za VAR (VOR) uz podršku jednog ili više pomoćnih VAR-a (AVAR)
 • Ovisno o brojnu dostupnih kutova kamere (te ostalih okolnosti), može biti imenovano više pomoćnih VAR-a ili te jedan ili više tehničara za VAR (RO)
 • Samo osobe s dozvolom smiju tijekom utakmice ući u prostoriju za VAR ili komunicirati s VAR-om, pomoćnim VAR-om ili tehničarem za VAR
 • VAR ima nezavisan pristup televizijskom signalu i kontroli usporene snimke
 • VAR je povezan s komunikacijskim sustavom koji koriste ostali članovi sudačkog tima i može čuti sve što govore; VAR može govoriti samo sucu nakon pritiska gumba (kako bi se izbjeglo odvlačenje sučeve pažnje razgovorom u prostoriji za VAR)
 • Ukoliko je VAR zauzet provjerom ili pregledom snimke, pomoćni VAR može razgovarati sa sucem, posebno ukoliko treba zaustaviti igru ili osigurati da igra ne bude nastavljena
 • Ukoliko sudac odluči pregledati snimku, VAR odabire najbolji kut kamere i odgovarajuću brzinu snimke; sudac može zatražiti drugi/dodatni kut kamere ili drugu/dodatnu brzinu

4. Postupak

Prvotna odluka

 • Sudac i ostali članovi sudačkog tima uvijek moraju donijeti prvotnu odluku (uključujući i disciplinske mjere) kako bi učinili i da nema sustava VAR (osim u slučaju „propuštenog“ incidenta)
 • Sucu i ostalim članovima sudačkog tima nije dopušteno ne donijeti odluku jer će to dovesti do „slabog/neodlučnog“ suđenja, prečestog pregledavanja snimke ili značajnih problema ukoliko se dogodi tehnološki kvar
 • Sudac je jedina osoba koja može donijeti konačnu odluku; VAR ima jednaki status kao i ostali članovi sudačkog tima te može samo pomoći sucu
 • Odgađanje podizanja zastavice ili zvižduka zbog prekršaja dopušteno je isključivo u vrlo jasnoj napadačkoj situaciji kada se igrač nalazi pred postizanjem pogotka ili ima otvoren put prema suparničkom kaznenom prostoru
 • Ukoliko pomoćni sudac odgodi podizanje zastavice zbog prekršaja, pomoćni sudac mora podići zastavicu ako momčad koja napada postigne pogodak, dosuđen joj je kazneni udarac, slobodni udarac, udarac iz kuta ili ubacivanje, ili zadrži posjed lopte po završetku prvotnog napada ; u svim ostalim situacijama pomoćni sudac mora odlučiti treba li podići zastavicu ovisno o zahtjevima igre

Provjera

 • Pomoćni video sudac (VAR) automatski provjerava televizijsku snimku za svaki mogući ili stvarni pogodak, kazneni udarac ili odluku/incident za izravni crveni karton, ili u slučaju pogrešnog identiteta, koristeći različite kutove kamere ili brzine usporene snimke
 • VAR može provjeriti snimku u normalnoj brzini i/ili usporeno. Međutim, općenito, usporene snimke trebale bi se koristiti samo za činjenice, poput pozicije prekršaja/igrača, mjesta kontakta pri fizičkom prekršaju te igranja rukom, lopte izvan igre (uključujući situaciju pogodak/nema pogotka); normalna brzina trebala bi se koristiti za provjeru „intenziteta“ prekršaja ili odluku o prekršaju igranja rukom
 • Ukoliko provjera ne upućuje na „jasnu i očiglednu pogrešku“ ili „propušten ozbiljan incident“, obično nema potrebe za komunikaciju pomoćnog video suca (VAR) sa sucem – to je „tiha provjera“. Međutim, ponekad sucu/pomoćnom sucu može pomoći potvrda VAR-a kako nije bilo „jasne i očigledne pogreške“ ili „propuštenog ozbiljnog incidenta“, kako bi lakše kontrolirao igrače/utakmicu
 • Ukoliko je potrebno odgoditi nastavak igre radi „provjere“, sudac će dati znak jasno podignutim prstom koji dodiruje slušalicu te ispruženom drugom rukom; taj znak sudac mora držati sve dok „provjera“ nije završena. Time sudac označuje kako prima informacije (od VAR-a ili drugog člana sudačkog tima)
 • Ukoliko „provjera“ upućuje na vjerojatnu „jasnu i očiglednu pogrešku“ ili „propušten ozbiljan incident“, VAR će prenijeti tu informaciju sucu, koji potom odlučuje hoće li inicirati pregled snimke.

Pregled

 • Sudac može inicirati „pregled“ zbog „jasne i očigledne pogreške“ ili „propuštenog ozbiljnog incidenta“ kada :
  • VAR (ili drugi član sudačkog tima) predloži pregled
  • sudac posumnja da je „propušten“ neki ozbiljni incident
 • Ukoliko je igra već zaustavljena, sudac će odgoditi nastavak igre
 • Ukoliko igra nije zaustavljena, sudac će zaustaviti igru kada lopta prvi puta bude u neutralnoj zoni/situaciji (obično kada niti jedna momčad nije u napadačkoj akciji) i pokazati „televizijski znak“ (okvir televizijskog ekrana)
 • VAR će opisati sucu što se može vidjeti na televizijskoj usporenoj snimci, nakon čega će sudac:
  • pokazati „televizijski znak“ (ukoliko već nije) i otići u prostor za pregled snimke (RRA) kako bi pregledao televizijsku snimku („pregled na terenu“ – OFR) prije donošenja konačne odluke. Preostali članovi sudačkog tima neće pregledavati snimku osim ukoliko u izvanrednim okolnostima sudac od njih to zatraži ili
  • donijeti konačnu odluku utemeljenu na vlastitoj percepciji i informacijama dobivenim od VAR-a te, gdje je to prikladno, na temelju sugestija drugih članova sudačkog tima (pregled samo VAR-a)
 • Po završetku oba postupka pregleda snimke, sudac mora ponovno pokazati „televizijski znak“ i odmah potom pokazati konačnu odluku
 • Za subjektivne odluke, poput intenziteta prekršaja, ometanja u zaleđu, okolnosti igranja rukom, prikladan je „pregled na terenu“
 • Za činjenične odluke, poput mjesta prekršaja ili pozicije igrača (zaleđe), mjesta kontakta (igranje rukom/prekršaj), lokacije (unutar ili izvan kaznenog prostora), lopte izvan igre itd., obično je prikladan pregled samo VAR-a, no „pregled na terenu“ može se koristiti za činjeničnu odluku ukoliko će pomoći pri kontroli igrača/utakmice ili će olakšati prihvaćanje odluke (primjerice, ako se radi o odluci ključnoj za ishod utakmice u samoj završnici)
 • Sudac može zatražiti pregled snimke iz različitih kutova i različitim brzinama. Međutim, općenito, usporene snimke trebale bi se koristiti samo za činjenice, poput mjesta prekršaja ili pozicije igrača, mjesta kontakta za fizičke prekršaje i igranje rukom, loptu izvan igre (uključujući situacije pogodak/nema pogotka); normalna brzina trebala bi se koristiti za „intenzitet“ prekršaja ili odluku o prekršaju igranja rukom
 • Za odluke/incidente koji se odnose na pogodak, kazneni udarac/nema kaznenog udarca i crveni karton zbog onemogućavanja izgledne prilike za postizanje pogotka, može biti potrebno pregledati napadačku fazu igre koja je dovela do odluke/incidenta; to može uključivati i situaciju u kojoj je momčad koja napada došla u posjed lopte u otvorenoj igri
 • Pravila nogometne igre ne dopuštaju promjenu odluka o nastavku igre (udarci iz kuta, ubacivanja, itd.) nakon što je igra već nastavljena, stoga ih se ne može pregledavati
 • Ukoliko je igra zaustavljena i potom nastavljena, sudac može pregledati snimku te poduzeti odgovarajuće disciplinske mjere samo za slučaj pogrešnog identiteta ili mogućeg prekršaja za isključenje utemeljenog na nasilnom ponašanju, pljuvanju, ugrizu ili izrazito agresivnim, uvredljivim i/ili pogrdnim radnjama
 • Postupak pregleda snimke treba biti dovršen što učinkovitije, no ispravnost konačne odluke važnija je od brzine. Zbog toga, i zato što su neke situacije složene te zahtijevaju pregled većeg broja odluka/incidenata, ne postoji vremensko ograničenje za postupak pregleda

Konačna odluka

 • Po završetku postupka pregleda snimke, sudac mora pokazati „televizijski znak“ i objaviti konačnu odluku
 • Sudac će potom poduzeti/promijeniti/povući sve odgovarajuće disciplinske mjere i nastaviti igru u skladu s Pravilima nogometne igre

Igrači, zamjenski igrači i službene osobe

 • S obzirom da VAR automatski „provjerava“ svaku situaciju/incident, nema potrebe za treneri ili igrače traže „provjeru“ ili „pregled“
 • Igrači, zamjenski igrači i službene osobe ne smiju pokušavati utjecati na postupak pregleda snimke ili ga ometati, čak i nakon objave konačne odluke
 • Tijekom postupka pregleda snimke, igrači trebaju ostati na terenu za igru; zamjenski igrači i službene osobe trebaju ostati izvan terena za igru
 • Igrač/zamjenski igrač/zamijenjeni igrač/službena osoba koja pretjerano koristi „televizijski znak“ ili uđe u prostor za pregled snimke bit će opomenuta
 • Igrač/zamjenski igrač/zamijenjeni igrač/službena osoba koja uđe u prostoriju za VAR bit će isključena;

Poništavanje utakmice

U načelu, utakmica se neće poništiti zbog:

 • kvar(ov)a tehnologije VAR (poput tehnologije na gol-crti)
 • pogrešne odluke/pogrešnih odluka povezanih s VAR-om (jer je VAR član sudačkog tima)
 • odluke/odluka o izostanku pregleda snimke incidenta
 • pregleda situacije/odluke koja nije podložna pregledu

Onesposobljeni VAR, pomoćni VAR i tehničar za VAR

U Pravilu 6 – Ostali članovi sudačkog tima navodi se: “Propozicije natjecanja moraju jasno regulirati tko mijenja člana sudačkog tima koji nije u mogućnosti početi ili nastaviti utakmicu te sve pripadajuće promjene“. Na utakmicama u kojima se koristi sustav VAR, to se odnosi i na tehničare za VAR.

S obzirom da su članovima sudačkog tima za pregled video-snimke i tehničarima za VAR potrebne posebne vježbe i znanja, u propozicije natjecanja moraju biti uvrštena sljedeća načela:

 • VAR-a, pomoćnog VAR-a i tehničara za VAR, koji nisu u mogućnosti početi ili nastaviti utakmicu, može zamijeniti samo osoba kvalificirana za odgovarajuću dužnost
 • Ukoliko nije moguće pronaći kvalificiranu osobu za dužnost VAR-a ili tehničara za VAR*, utakmica mora biti nastavljena bez upotrebe sustava VAR
 • Ukoliko nije moguće pronaći kvalificiranu osobu za dužnost pomoćnog VAR-a,* utakmica mora biti nastavljena bez upotrebe sustava VAR, osim u izvanrednim okolnostima kada se obje momčadi pismeno slože da utakmica može biti nastavljena samo s VAR-om i tehničarom za VAR

*To se ne primjenjuje u slučajevima kada postoji više od jednog pomoćnog VAR‐ a/tehničara za VAR