Pravilo 1 – Teren za igru

Pravilo 1- teren za igru defnira sastavne djelove nogometnog igrališta. Nogometni teren sastoji se od dvije jednake polovice koje su odjeljene središnjom crtom. Oko središta...