Pravilo 1 – Teren za igru

Pravilo broj 1 – teren za igru definira sastavne djelove nogometnog igrališta te dimenzije uključujući kazneni, vratarev i tehnički prostor

1. Podloga na terenu za igru

Podloga na terenu za igru mora biti u potpunosti prirodna ili, ako pravila natjecanja to dopuštaju, u potpunosti umjetna, osim u slučaju kada pravila natjecanja dopuštaju integriranu kombinaciju umjetnih i prirodnih materijala (hibridni sustav).

Pravilo 1 – “Teren za igru” uređeno je prema Pravilima nogometne igre 2023./24.

Boja umjetne podloge mora biti zelena.

Kada se na natjecateljskim utakmicama između reprezentativnih momčadi nacionalnih saveza zemalja članica Fife ili utakmicama međunarodnih klupskih natjecanja koriste umjetne podloge terena za igru, ta podloga mora udovoljavati zahtjevima Fifinog Koncepta kvalitete za nogometnu travu ili Međunarodnog standarda za umjetnu travu, osim ako IFAB ne izda posebno odobrenje.

2. Obilježavanje terena

Teren za igru mora biti pravokutnog oblika i obilježen neprekinutim crtama koje ne predstavljaju opasnost za sudionike; na terenu s prirodnom travom, materijal za umjetnu podlogu može biti upotrijebljen za oznake na terenu, ako ne predstavlja opasnost. Crte su sastavni dio prostora kojeg omeđuju.

Samo crte navedene u Pravilu 1 smiju biti iscrtane na podlozi za igru. Ako se koriste umjetne podloge, druge su crte dopuštene pod uvjetom da su drugačije boje i jasno se razlikuju od nogometnih crta.

Dvije duže granične crte nazivaju se uzdužnim crtama, a dvije kraće granične crte nazivaju se poprečnim crtama.

Teren za igru podijeljen je na dvije polovice središnjom crtom, koja se proteže do sredine dviju uzdužnih crta.

Središnja točka obilježena je u sredini središnje crte. Oko ove točke opisuje se kružnica polumjera 9,15 m (10 jardi).

Na udaljenosti od 9,15 m (10 jardi) od kutnog luka i pod pravim kutom u odnosu na poprečne i uzdužne crte mogu se postaviti oznake.

Sve crte moraju biti jednake širine, a širina ne smije premašivati 12 cm (5 inča).

Poprečne crte moraju biti jednake širine kao stupovi vrata i greda.

Ako se koriste umjetne podloge, dopuštene su i druge crte, pod uvjetom da su iscrtane drugom bojom i jasno se razlikuju od nogometnih crta na terenu.

Igrač koji postavi nedopuštenu oznaku na terenu za igru mora biti opomenut zbog nesportskog ponašanja. Ako sudac uoči takav slučaj tijekom utakmice, igrač će biti opomenut pri prvom sljedećem prekidu igre.

3. Mjere

Uzdužna crta mora biti duža od poprečne crte.

 • Dužina (uzdužna crta):
  • minimalno 90 m (100 jardi)
  • maksimalno 120 m (130 jardi)
 • Dužina (poprečna crta):
  • minimalno 45 m (50 jardi)
  • maksimalno 90 m (100 jardi)

4. Mjere za međunarodne utakmice

 • Dužina (uzdužna crta):
  • minimalno 100 m (110 jardi)
  • maksimalno 110 m (120 jardi)
 • Dužina (poprečna crta):
 • minimalno 64 m (70 jardi)
 • maksimalno 75 m (80 jardi)

Pojedina natjecanja mogu odrediti dužinu uzdužne i poprečne crte unutar navedenih mjera.

Udaljenosti na terenu mjere se od vanjskog ruba crta, s obzirom da su crte dio područja kojeg označuju.

Položaj točke za izvođenje kaznenog udarca mjeri se od sredine točke do stražnjeg ruba gol-crte.

5. Vratarev prostor

Dvije su crte ucrtane pod pravim kutem na poprečnu crtu, 5,5 m (6 jardi) od unutarnje strane svake vratnice. Ove se crte protežu unutar terena za igru u dužini od 5,5 m (6 jardi) i spajaju se s crtom usporednom s poprečnom crtom.

Prostor omeđen ovim crtama i poprečnom crtom naziva se vratarev prostor.

6. Kazneni prostor

Dvije su crte ucrtane pod pravim kutem na poprečnu crtu, 16,5 m (18 jardi) od unutarnje strane svake vratnice. Ove se crte protežu unutar terena za igru u dužini od 16,5 m (18 jardi) i spajaju se s crtom usporednom s poprečnom crtom.

Prostor omeđen ovim crtama i poprečnom crtom naziva se kazneni prostor.

Unutar svakog kaznenog prostora, 11 m (12 jardi) od sredine poprečne crte između vratnica, pod pravim kutem, obilježava se točka za izvođenje kaznenog udarca.

Od svake točke za izvođenje kaznenog udarca obilježava se luk izvan kaznenog prostora polumjera 9,15 m (10 jardi).

7. Kutni luk

Kutni luk obilježen je četvrtinom kružnice polumjera 1 m (1 jard) kojoj središte predstavlja kutna zastavica. Ucrtava se na terenu za igru, kod svake kutne zastavice.

8. Kutne zastavice

U svaki kut mora se postaviti koplje nezašiljena vrha sa zastavicom, ne niže od 1,5 m (5 stopa).

Koplja sa zastavicama također se mogu postaviti i na svakom kraju središnje crte, na udaljenosti najmanje 1 m (1 jard) od uzdužne crte.

9. Tehnički prostor

Tehnički prostor odnosi se na utakmice koje se igraju na stadionima s određenim prostorom za sjedenje službenih osoba, zamjenskih igrača i zamijenjenih igrača prema sljedećim smjernicama:

 • tehnički prostor pruža se 1 m (1 jard) sa svake strane određenog prostora za sjedenje i proteže se prema naprijed do najviše 1 m (1 jard) od uzdužne crte.
 • treba koristiti oznake za obilježavanje tehničkog prostora
 • broj osoba koje se mogu nalaziti u tehničkom prostoru određuje se propozicijama natjecanja.
 • osobe unutar tehničkog prostora:
  • moraju biti identificirane prije početka utakmice u skladu s propozicijama natjecanja
  • moraju se ponašati odgovorno
  • moraju ostati unutar granica tehničkog prostora osim u posebnim okolnostima, primjerice kada fizioterapeut ili liječnik, uz odobrenje suca, ulaze na teren za igru kako bi pregledali ozlijeđenog igrača
 • taktičke upute iz tehničkog prostora smije davati najviše jedna osoba u svakom danom trenutku

10. Vrata

Vrata se moraju postaviti na sredinu svake poprečne crte.

Vrata se sastoje od dva uspravna stupa, koja su jednako udaljena od koplja kutnih zastavica i na vrhu spojena vodoravnom gredom. Stupovi vrata i greda moraju biti napravljeni od odobrenog materijala. Njihov oblik mora biti kvadratni, pravokutni, okrugli ili eliptični i ne smiju predstavljati opasnost za igrače.

Stupovi vrata i greda na obje strane moraju biti jednakog oblika – kvadratnog, pravokutnog, okruglog ili eliptičnog, ili u kombinaciji ovih oblika.

Preporuča se da sva vrata u službenom natjecanju u organizaciji Fife ili konfederacija ispunjavaju zahtjeve Fifinog Programa kvalitete za nogometna vrata.

Udaljenost između stupova je 7,32 m (8 jardi), a udaljenost od donjeg ruba grede do tla iznosi 2,44 m (8 stopa). Položaj stupova vrata u odnosu na poprečnu crtu mora biti u skladu s prikazanim grafikama. Stupovi vrata i greda moraju biti bijele boje, jednakih širina i debljina koje ne smiju premašivati 12 cm (5 inča). Ako se greda pomakne ili slomi, igra se zaustavlja sve dok greda ne bude popravljena ili ponovno postavljena na predviđeno mjesto. Igra se nastavlja spuštanjem lopte. Ako se ne može popraviti, utakmica mora biti prekinuta. Uže, ili bilo koji drugi savitljivi ili opasni materijal ne mogu zamijeniti gredu.

Mreže se mogu pričvrstiti za vrata i tlo iza vrata; moraju biti pravilno postavljene i ne smiju ometati vratara.

 Sigurnost

Vrata (uključujući prenosiva vrata) moraju biti dobro pričvršćena za tlo.

11. Tehnologija na gol-crti (GLT)

Sustavi tehnologije na gol-crti mogu se koristiti kako bi potvrdili postizanje pogotka i podržali odluku suca.

Gdje je u upotrebi tehnologija na gol-crti, dopuštene su preinake okvira vrata u skladu sa specifikacijom navedenom u Fifinom Programu kvalitete za GLT te u skladu s Pravilima nogometne igre. Upotreba tehnologije na gol-crti mora biti navedena u propozicijama natjecanja.

Načela tehnologije na gol-crti

Tehnolgija na gol-crti (GLT) odnosi se isključivo na gol-crtu i koristi se isključivo kako bi se utvrdilo postizanje pogotka.

Sustav tehnologije na gol-crti mora odmah i automatski potvrditi podatak o tome je li pogodak postignut, unutar jedne sekunde, samo sucima utakmice (putem sučevog sata, vibracijom i vizualnim znakom); podatak također može biti poslan u prostoriju za VAR (VOR).

Zahtjevi i specifikacije tehnologije na gol-crti

Ako se tehnologija na gol-crti upotrebljava u natjecateljskim utakmicama, organizator natjecanja mora osigurati da sustav (uključujući bilo kakvu dopuštenu modifikaciju okvira vrata ili tehnologiju unutar lopte) ispunjava zahtjeve Fifinog Programa kvalitete za tehnologiju na gol-crti.

Pri upotrebi tehnologije na gol-crti, sudac mora provjeriti funkcionalnost tehnologije prije utakmice, u skladu s uputama u Priručniku za testiranje. Ako tehnologija ne funkcionira u skladu s Priručnikom za testiranje, sudac ne smije koristiti sustav tehnologije na gol-crti te mora slučaj prijaviti nadležnim tijelima.

12. Komercijalno oglašavanje

Zabranjen je svaki oblik komercijalnog oglašavanja, stvarnog ili virtualnog, na terenu za igru, na tlu omeđenom mrežama na golu, u tehničkom prostoru ili sučevom prostoru za pregled snimke (RRA), kao i na prostoru do 1 m (1 jard) pored graničnih crta, od trenutka kada igrači uđu na teren, do njihovog odlaska na poluvrijeme, te od povratka na teren za igru do završetka utakmice. Oglašavanje nije dopušteno na golovima, mrežama, kopljima kutnih zastavica te kutnim zastavicama. Na navedeno ne smije biti postavljena nikakva vanjska oprema (kamere, mikrofoni, itd.).

Nadalje, uspravne reklame moraju biti:

 • najmanje 1 m (1 jard) udaljene od uzdužnih crta terena za igru
 • na istoj udaljenosti od poprečne crte kao i od dubine mreže na vratima
 • najmanje 1 m (1 jard) udaljene od mreže na vratima

13. Logotipovi i znakovlje

Tijekom igre zabranjeno je prikazivanje, stvarno ili virtualno, logotipova ili znakovlja Fife, konfederacija, nacionalnih saveza, natjecanja, klubova ili drugih tijela na terenu za igru, mrežama na vratima i prostorima koje omeđuju, na okvirima vrata te na kopljima kutnih zastavica. Dopušteno je prikazivanje na kutnim zastavicama.

14. VAR

Na utakmicama u kojima se koristi sustav VAR mora biti osigurana prostorija za VAR (VOR) te najmanje jedan sučev prostor za pregled snimke.

Prostorija za VAR (VOR)

Prostorijom za VAR smatra se prostorija u kojoj rade pomoćni video sudac (VAR), pomoćni VAR (AVAR) te tehničar za VAR, koji upravlja snimkama (RO – replay operator); ta se prostorija može nalaziti na stadionu ili u njegovoj blizini, ili na udaljenijoj lokaciji. Ulazak u prostoriju za VAR, kao i komunikacija s pomoćnim video sucem i pomoćnim VAR-om te tehničarem za VAR, dopušten je samo ovlaštenim osobama.

Igrač, zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili službena osoba koja uđe u prostoriju za VAR-suce bit će isključena.

Sučev prostor za pregled snimke (RRA)

Na utakmicama u kojima se koristi sustav VAR mora postojati najmanje jedan prostor za pregled snimke, u kojemu sudac obavlja pregled snimke na terenu (OFR on-field review). Prostor za pregled snimke mora biti:

 • na vidljivoj lokaciji izvan terena za igru
 • jasno označen

Igrač, zamjenski igrač, zamijenjeni igrač ili službena osoba koja uđe u prostor za pregled snimke bit će opomenuta.