Teren za igru

1. Teren za igru

Pravilo broj 1 govori  o terenu za igru, sastavnim djelovima terena, dimenzijama igrališta, kaznenog prostora, vratarevog prostora i vratim

1. Podloga terena za igru

Teren za igru mora biti:

 • Potpunosti napravljen od prirodnih materijala, osim u situacijama kada propozicije natjecanja dopuštaju terene s umjetnom podlogom ili kombinaciju prirodnih i umjetnih.
 • Zelene boje (umjetni tereni)

2. Obilježavanje terena

 • Teren je pravokutnog oblika, obilježen neprekinutim crtama
 • Crte su sastavni dio terena za igru
 • Sastoji se od dvije duže crte (uzdužne crte) i dvije kraće crte (poprečne crte)
 • Podijeljen je na dva jednaka dijela središnjom crtom koja se proteže do sredine dviju uzdužnih crta.
 • Središnja točka obilježena je na sredini središnje crte oko kojeg je opisana kružnica polumjera 9,15 m
 • Na udaljenosti od 9,15 m od kutnog luka mogu se postaviti oznake
 • Igrač koji postavi nedopuštenu oznaku na terenu mora biti opomenut

3. Mjere

Uzdužna crta mora biti dulja od poprečne.
Dužina uzdužne crte iznosi minimalno 90m /100m za međunarodne utakmice, a maksimalno 120m / 110m za međunarodne utakmice.
Dužina poprečne crte iznosi minimalno 45m /64m za međunarodne utakmice, a maksimalno 90m / 75m za međunarodne utakmice.

4. Vratarev prostor

Dvije okomite crte u odnosu na poprečnu crtu ucrtane su 5,5 metara od unutarnje strane vratnice, te se protežu u igralište u dužini od 5,5 m i spojene su crtom paralelnom u odnosu na poprečnu crtu.

5. Kazneni prostor

Dvije okomite crte u odnosu na poprečnu crtu ucrtane su 16,5 metara od unutarnje strane vratnice, te se protežu u igralište u dužini od 16,5 m i spojene su crtom paralelnom u odnosu na poprečnu crtu.
Unutar svakog kaznenog prostora, 11 metara od sredine poprečne crte između vratnica pod pravim kutom obilježava se točka za izvođenje kaznenog udarca.
Od svake točke za izvođenje kaznenog udarca obilježava se luk izvan kaznenog prostora polumjera 9,15 metara.

6. Kutni luk i kutna zastavica

Kutni luk obilježen je četvrtinom kružnice polumjera 1 metar kojoj središte predstavlja kutna zastavica, te se ucrtava kod svake kutne zastavice.

Kutne zastavice moraju biti postavljene u svakom kutu igrališta, ne smiju biti niže od 1,5 metara, a vrh koplja mora biti nezašiljen.

7. Tehnički prostor

Tehnički prostor pruža se 1 metar sa svake strane prostora za sjedenje tehničkog osoblja i zamjenskih igrača do najviše 1 metar od uzdužne crte, mora biti jasno označen.
Broj osoba koje se smiju nalaziti u tehničkom prostoru određuje se propozicijama natjecanja.
Osobe unutar tehničkog prostora:

 • moraju biti identificirane prije početka utakmice
 • moraju se ponašati odgovorno
 • moraju ostati u granicama tehničkog prostora, osim u posebnim okolnostima, primjerice kada medicinska služba ulazi na teren uz odobrenje suca radi pružanja liječničke pomoći
 • taktičke upute iz tehničkog prostora smije davati samo jedna osoba u danom trenutku

8. Vrata

Moraju se postaviti na sredinu svake poprečne crte, a sastoje se od dva uspravna  stupa jednako udaljena od koplja kutnih zastavica i na vrhu spojena vodoravnom gredom.
Oblik stupova može biti okruglog, kvadratnog, pravokutnog ili eliptičnog oblika i ne smiju biti opasni za igrače.
Udaljenost između stupova je 7,32 metra, a udaljenost između tla i vodoravne grede je 2,44 metra.

Stupovi vrata i greda moraju biti bijele boje.

Mreže se mogu pričvrstiti za stupove vrata i tlo, te ne smiju ometati vratara.

Vrata moraju biti dobro pričvršćena za tlo iz sigurnosnih razloga.