17. Udarac iz kuta

17. Udarac iz kuta

Udarac iz kuta dosuđuje se kada je cijela lopta prešla preko poprečne crte, na tlu ili u zraku, a kao posljednjeg je dotaknula igrača momčadi koja se brani i pritom nije postignut pogodak.

Pogodak može biti postignut izravno iz udarca iz kuta, ali samo protiv suparničke momčadi; ako lopta izravno uđe u vrata igrača koji izvodi udarac iz kuta, dosuđuje se udarac iz kuta za suparničku momčad.

Pravilo broj 17 uređeno je prema Pravilima nogometne igre 2021./22.

1. Postupak

  • Lopta mora biti postavljena unutar kutnog luka najbližeg mjestu gdje je lopta prešla poprečnu crtu.
  • Lopta mora mirovati, a udara je igrač momčadi koja napada.
  • Lopta je u igri kada je udarena i jasno pomaknuta; ne mora napustiti kutni luk.
  • Koplje kutne zastavice ne smije se pomicati.
  • Suparnički igrači moraju se nalaziti na udaljenosti najmanje 9,15m od kutnog luka sve dok lopta ne uđe u igru.

2. Prekršaji i sankcije

Nakon što lopta uđe u igru, ako izvođač udarca iz kuta dodirne loptu prije nego što je lopta dodirnula drugog igrača, dosuđuje se neizravni slobodni udarac; a ako izvođač udarca iz kuta namjerno igra rukom dosuđuje se:

  • izravni slobodni udarac
  • kazneni udarac, ako se prekršaj dogodio unutar kaznenog prostora izvođača, osim ako je izvođač bio vratar, tada se dosuđuje neizravni slobodni udarac.

Ako igrač koji pravilno izvodi udarac namjerno udari loptom suparničkog igrača kako bi ponovo igrao loptom, pod uvjetom da nije na neoprezan ili preoštar način, sudac dopušta nastavak igre.

Za svaki drugi prekršaj ovog pravila, udarac mora biti ponovljen.