udarac s vrata

16. Udarac s vrata

Udarac s vrata dosuđuje se kada cijela lopta prijeđe poprečnu crtu, na tlu ili u zraku, a kao posljednjeg je dodirnula igrača momčadi koja napada i pogodak nije postignut.

Pogodak može biti postignut izravno iz udarca s vrata, ali samo protiv suparničke momčadi; ako lopta izravno uđe u vrata igrača koji izvodi udarac s vrata, dosuđuje se udarac iz kuta za suparnika, pod uvjetom da je lopta napustila kazneni prostor.

1. Postupak

  • Lopta mora mirovati i mirovati i mora je udariti igrač momčadi koja se brani, s bilo kojeg mjesta unutar vratarevog prostora.
  • Lopta je u igri kada napusti kazneni prostor.
  • Suparnički igrači moraju se nalaziti izvan kaznenog prostora sve dok lopta ne uđe u igru.

2. Prekršaji i sankcije

Ako lopta ne napusti kazneni prostor ili je drugi igrač dodirne prije nego što napusti kazneni prostor, udarac se ponavlja.

Nakon što lopta uđe u igru, ako je izvođač dodirne prije nego što je dodirnula drugog igrača, dosuđuje se neizravni slobodni udarac. Ako izvođač namjerno igra rukom, dosuđuje se:

  • Izravni slobodni udarac, ako je igranje rukom bilo izvan kaznenog prostora.
  • Kazneni udarac ako se prekršaj dogodio unutar kaznenog prostora izvođača, osim ako je izvođač bio vratar. Tada se dosuđuje neizravni slobodni udarac.

Ako suparnički igrač koji se nalazi u kaznenom prostoru u trenutku izvođenja udarca s vrata ili ulazi u kazneni prostor prije nego što lopta bude u igri dodirne ili napadne loptu prije nego što dodirne drugog igrača, udarac s vrata mora biti ponovljen.

Ako igrač uđe u kazneni prostor prije nego što lopta uđe u igru, te pritom napravi ili pretrpi prekršaj, udarac s vrata se mora ponoviti, a igrač koji je skrivio prekršaj može biti opomenut ili isključen, ovisno o samom prekršaju.

Za svaki drugi prekršaj ovog pravila, udarac s vrata mora biti ponovljen.