11. Zaleđe

11. Zaleđe

Jedanaesto pravilo “Zaleđe” jedno je od najtežih pravila za shvaćanje i suđenje. Igrač se može nalaziti u poziciji zaleđa međutim to ne znači i da je počinio prekršaj.

Pravilo broj 11 – “Zaleđe” uređeno je u skladu s Pravilima nogometne igre 2021./22.

1. Položaj zaleđa

Nalaziti se u poziciji zale nije prekršaj samo po sebi.

Igrač se nalazi u poziciji zaleđa ako se:

 • bilo koji dio njegove glave, trupa ili noge nalazi na suparničkoj polovici (izuzevši središnju crtu)
 • bilo koji dio njegove glave, trupa ili noge nalazi bliže suparničkoj poprečnoj crti od lopte i pretposljednjeg igrača

Šake i ruke svih igrača, uključujući i vratare, ne uzimaju se u obzir. U svrhu utvrđivanja zaleđa, gornja granica ruke poravnata je s donjim dijelom pazuha.

Igrač se ne nalazi u poziciji zaleđa ako se nalazi u istoj ravnini s:

 • pretposljednjim igračem suparničke momčadi
 • dvojicom posljednjih igrača suparničke momčadi

2. Prekršaj zaleđa

Igrač koji se nalazi u poziciji zaleđa, u trenutku kada je njegov suigrač odigrao ili dodirnuo loptu, sankcionira se samo kada se uključi u aktivnu igru:

 • utjecajem na igru odigravanjem ili dodirivanje lopte koju mu je dodao ili je dodirnuo njegov suigrač
 • utjecajem na suparničkog igrača
  • onemogućavanjem suparničkog igrača da odigra loptu ili da bude u mogućnosti odigrati loptu, jasnim ometanjem suparnikovog vidnog polja
  • u borbi za loptu
  • jasnim pokušajem da igra loptom u svojoj blizini kada taj potez utječe na suparnika
  • očiglednom kretnjom koja jasno utječe na sposobnost suparnika da igra loptom
 • stjecanjem prednosti odigravanjem lopte ili ometanjem suparnika kada je lopta:
  • odbijena ili skrenuta od stupa vrata, grede, člana sudačkog tima ili suparničkog igrača
  • namjerno obranjena od strane bilo kojeg suparničkog igrača

Smatra se da igrač u položaju zaleđa, nakon primanja lopte od suparničkog igrača koji namjerno igra loptom, uključujući i namjerno igranje rukom, nije stekao prednost, osim ako se radilo o namjernoj obrani bilo kojeg suparničkog igrača.

“Obranom” se smatra pokret kojim igrač zaustavlja ili pokuša zaustaviti loptu koja ide u vrata ili vrlo blizu njih, bilo kojim dijelom tijela osim rukama (osim ako se radi o vrataru unutar kaznenog prostora).

U situacijama kada:

 • igrač izlazi iz pozicije zaleđa ili stoji u njemu, a nalazi se na putu suparničkom igraču i ometa njegovo kretanje prema lopti, počinio je prekršaj zaleđa ako utječe na sposobnost suparnika da igra loptom ili se upusti u borbu za loptu; ako igrač ulazi u putanju suparnika i ometa njegov napredak (npr. blokira suparničkog igrača) prekršaj treba sankcionirati prema pravilu 12.
 • igrač u poziciji zaleđa kreće prema lopti s namjerom odigravanja lopte, te je zaustavljen prekršajem prije igranja ili pokušaja igranja loptom ili prije nego se upusti u borbu za loptu sa suparničkim igračem, sankcionira se prekršaj s obzirom da se dogodio prije prekršaja zaleđa.
 • je prekršaj počinjen nad igračem u poziciji zaleđa koji već igra ili pokušava igrati loptom, ili se bori za loptu sa suparničkim igračem, sankcionira se prekršaj zaleđa, s obzirom da se dogodio prije prekršaja.

3. Prekršaja nema

Prekršaja zaleđa nema ako igrač primi loptu izravno iz:

 • udarca s vrata
 • ubacivanja
 • udarca iz kuta

4. Prekršaji i sankcije

Ako se dogodi kažnjivo zaleđe, sudac dosuđuje neizravni slobodni udarac na mjestu gdje se prekršaj dogodio, čak i kada je to mjesto unutar igračeve vlastite polovice terena za igru.

Za potrebe zaleđa smatra se da se igrač koji se brani i napusti teren za igru bez sučevog odobrenja nalazi na poprečnoj ili uzdužnoj crti, sve do idućeg prekida igre ili dok momčad koja se brani ne odigra loptu prema središnjoj crti te lopta izađe izvan kaznenog prostora. Ako je igrač namjerno napustio teren za igru, mora biti opomenut kada lopta izađe iz igre.

Igrač momčadi koja napada može napustiti teren za igru ili ostati izvan njega kako ne bi sudjelovao u aktivnoj igri. Ako se igrač vrati na teren preko poprečne crte i uključi u igru prije idućeg prekida igre, ili momčad koja se brani odigra loptu prema središnjoj crti, te lopta izađe izvan njihovog kaznenog prostora, za potrebe zaleđa smatra se kako se igrač nalazi na poprečnoj crti. Igrač koji namjerno napusti teren za igru i vrati se bez sučevog dopuštenja, te nije sankcioniran zbog zaleđa i stekne prednost, mora biti opomenut.

Ako igrač momčadi koja napada ostane mirovati između stupova vrata i unutar vrata dok lopta ulazi u vrata, pogodak mora biti priznat, osim ako igrač počini prekršaj kažnjivog zaleđa, ili prekršaj iz Pravila 12. Tada se igra nastavlja neizravni ili izravnim slobodnim udarcem.

Više na sudenje.net:
Zaleđe i prekršaj zaleđa
Prekršaj zaleđa na vlastitoj polovici terena
Igranje rukom
Kviz o pravilima nogometa